Automobilio rezervacijos sąlygos

Rezervuodamas automobilį nuomai, nuomininkas sutinka su jos sąlygomis ir įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti nurodytą sumą ir avansinį mokestį.

Rentcar.lt įsipareigoja suteikti nuomininkui aprašymą ir rezervacijos sąlygas atitinkanti techniškai tvarkingą, nuplautą, išvalytu salonu, nesugadintą ir neapgadintą automobilį nustatytam nuomos laikotarpiui. Kartu su automobiliu vairuotojui perduodama: automobilio registravimo pažymėjimas arba naudotojo pažymėjimas, valstybinės techninės apžiūros pasas, privalomojo transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimo polisas.

Nuomos mokestis ir užstatas:

 • Nustatyto dydžio nuomos sumą ir užstatą Nuomininkas sumoka Nuomotojui rezervuodamas automobilį nuomai. 
 • Grąžinus automobilį nepažeistą, tvarkingą, pilnu kuro baku, nuplautą, išvalytu salonu, grąžinus automobilio dokumentus, užvedimo raktus, t.y. Nuomininkui automobilį grąžinus tokios būklės – komplektacijos, kokios transporto priemonė buvo paimta, užstato suma yra grąžinama per penkias darbo dienas.
 • Jeigu nuomininkas grąžina automobilį pažeistą, netvarkingą, nepilnu kuro baku, nenuplautą, neišvalytu automobilio salonu, be automobilio dokumentų, užvedimo raktų, t.y. nuomininkas automobilį grąžina ne tokios būklės – komplektacijos, kokį pasiėmė, padarytos žalos sumą, pasiliekame teisę išskaičiuoti iš sumokėto užstato.
 • Nepriklausomai nuo nuomininko galimybės grąžinti automobilį anksčiau negu pasibaigia nuomos terminas, pinigai sumokėti už nuomą nėra grąžinami.

Kilometražo apribojimai:

 • Nuomojantis lengvąjį automobilį 1-3 paroms, Lietuvos teritorijoje leidžiama nuvažiuoti ne daugiau nei 500 km per parą, nuomojantis daugiau negu 3 paroms – kilometražas neribojamas.
 • Važiuojant už Lietuvos teritorijos ribų, kilometražas ribojamas iki 500 km per parą. Už kiekvieną viršytą kilometrą imamas 0,10 Eur mokestis.
 • Mikroautobusams leidžiama nuvažiuoti iki 500 km per parą. Už kiekvieną viršytą kilometrą imamas 0,10 Eur mokestis.
 • Nuomininkas neturi teisės automobiliu išvykti už Europos Sąjungos ribų, nebent sutartyje būtų nurodyta kitaip.

Automobilio priežiūra nuomos laikotarpiu:

 • Nuomos laikotarpiu, vairuotojas privalo automobilio alyvos, stabdžių skysčio, aušinimo skysčio lygi bei slėgį padangose kontroliuoti kiekvieną dieną.
 • Nuomos laikotarpiu, vairuotojas privalo atlikti automobilio einamąjį remontą ir šalinti atsiradusius gedimus, tačiau tik gavęs Rentcar.lt leidimą ir tik Rentcar.lt nurodytame servise.
 • Nuomininkas privalo imtis visų priemonių, kad būtų apsaugotas automobilis ir nuomotojo interesai, ir nedelsiant pranešti nuomotojui žodžiu ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas raštu apie bet kokius su automobiliu susijusius autoįvykius ar kitus įvykius, dėl kurių automobiliui buvo padaryta ar gali būti padaryta žala.
 • Gražinus nuomojamą automobilį su nešvaria išore, nuomotojas pasilieka teisę per 24 val. nuo grąžinimo automobilio pateikti pretenzijas dėl automobilio būklės, kai nuomotojas nuplaus automobilio išorę ir apžiūrės.
 • Grąžinus nuomojamą automobilį tamsiu paros metu, nuomotojas pasilieka teisę per 24 val. nuo grąžinimo automobilio pateikti pretenzijas dėl automobilio būklės, kai nuomotojas dienos šviesoje apžiūrės automobilį.

Nuomojamo automobilio draudimas:

 • Rentcar.lt įsipareigoja, jog nustatytam nuomos laikotarpiui automobilis bus apdraustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju (TPVCAP) draudimu. Automobilio nuomos laikotarpiui nuomininkui perduodama TPVCAP draudimo poliso kopija.
 • Nuomininkas supažindinamas su galiojančio transporto priemonių (Kasko) draudimo, kuriuo apdraustas automobilis, taisyklėmis bei informuojamas, jog nutikus autoįvykiui (dėl nuomininko kaltės) nustatytas franšizės dydis yra 900 (Devyni šimtai) EUR.
 • Galimas papildomas draudimas lengvajam automobiliui: Dalinis draudimas + 8 Eurai už parą, asmeninė atsakomybė (Franšizė) iki 300 Eurų, Nulinis draudimas 12 Eur už parą, atsakomybė (Franšizė) iki 0 Eur.
 • Minimali papildomo draudimo kaina lengviesiems automobiliams 50 € už visą nuomos laikotarpį. Maksimali papildomo draudimo kaina lengviesiems automobiliams 150 € už visą nuomos laikotarpį.
 • Mikroautobusams galimas papildomas draudimas: Dalinis draudimas + 8 Eurai už parą, asmeninė atsakomybė (Franšizė) iki 300 Eurų, Nulinis draudimas 12 Eur už parą, atsakomybė (Franšizė) iki 0 Eur.
 • Minimali papildomo draudimo kaina mikroautobuso 80 € už visą nuomos laikotarpį. Maksimali papildomo draudimo kaina mikroautobuso   180 € už visą nuomos laikotarpį.

Papildomi mokesčiai:

 • Eismo taisyklių pažeidimų administravimo mokestis – 20,00 Eur (Klientas privalo laikytis Lietuvoje patvirtintų kelių eismo taisyklių. Esant kelių eismo taisyklių pažeidimui, gauname užklausą iš Policijos ir pateikiame visus duomenis apie asmenį, kuris nurodytu laikotarpiu naudojosi nuomojamu automobiliu). Pažeidimo administravimo mokestis yra taikomas kiekvieno eismo įvykio ar parkavimosi pažeidimo administravimui.
 • Automobilio pažeidimo administracinis mokestis 20 Eur.
 • Automobilio raktų ar dokumentų pametimo mokestis – 200,00 Eur.
 • Automobilis, mikroautobusas išnuomojamas pilnu baku kuro, jei nuomininkas grąžina su mažiau kuro yra taikomas 15 Eur kuro papildymo mokestis ir papildymo kuro kaštai.
 • Už savavališką išvykimą iš LR teritorijos be nuomotojo raštiško leidimo taikoma 1000 Eur bauda.

 

Vairuoti automobili šios sutarties pagrindu turi teise tik automobilio rezervacijos formą užpildęs asmuo. Jeigu nuomininkas yra juridinis asmuo, teisėtu automobilio valdytoju laikomas nuomininko įgaliotas asmuo (tik kai nuomininkas susijęs su įgaliotu asmeniu darbo teisiniais santykiais). Be išankstinio raštiško nuomotojo sutikimo nuomininkas neturi teisės subnuomoti automobilio tretiesiems asmenims, naudoti automobilio lenktynėms ar varžyboms, naudoti kaip mokomąjį automobilį ar perduoti bet kokiam kitokiam trečiųjų asmenų naudojimui.